Hoe waren organisatie en bestuur van het kamp geregeld?

In het kampen deelden de Duitse SS-commandant en zijn staf de lakens uit. De bewaking van de kampen was in handen van het SS-Wachbatallion, dat vooral bestond uit Nederlandse vrijwilligers. In Westerbork werden zij afgelost door marechaussees en later door het Politiebataljon Amsterdam, waar vooral ‘Schalkhaarders’ deel van uitmaakten. De gevangenen hadden het meest te maken met de kamp-SS’ers, die het belangrijkste administratieve werk deden, appèls afnamen, het algemeen toezicht uitoefenden en de gevangenen begeleidden tijdens hun dwangarbeid.

De bezetter liet ook gezag uitoefenen door de gevangenen zelf, die onder andere als kampoudsten, barakoudsten, zaalwachten en voormannen actief waren. Wie een functie in de kamphiërarchie vervulde, had het beter dan de anderen maar het maakte iemand ook medeverantwoordelijk en vaak gehaat. In Kamp Westerbork was het zelfbestuur door de gevangenen het verst doorgevoerd. Hier werden niet alleen de toezichthoudende, maar ook vrijwel alle organisatorische en administratieve taken door de joodse gevangenen zelf verricht - inclusief de samenstelling van de transportlijsten.

Toon mij alle informatie over het kampbestuur

< Terug naar thema's