Wat gebeurde er na de oorlog met de kampen?

Na de bevrijding kwam de bijzondere rechtspleging op gang en werden degenen die zich in de kampen schuldig hadden gemaakt aan mishandelingen voor de rechter gebracht. Het Rode Kruis kon beginnen met het opsporen van vermisten, waartoe zij veel materiaal uit de kampen verzamelde. In de voormalige Duitse gevangenenkampen werden tijdelijk verdachten van oorlogsmisdaden en collaboratie opgesloten.

Later kregen de kampterreinen andere bestemmingen. Zo werden in Vught en Westerbork Molukse ex-Knil-militairen gehuisvest, in Amersfoort kwam een politieschool. Om de herinnering aan de Duitse gevangenenkampen en de deportaties levend te houden, verrezen na verloop van lange tijd op de voormalige kampterreinen Nationale Monumenten en Herinneringscentra.

Toon mij alle informatie over de naoorlogse situatie

< Terug naar thema's