Wat voor werk deden de gevangenen?

In het begin werden de gevangenen nog niet ingezet als goedkope arbeidskrachten voor de (oorlogs)industrie. Omdat volgens het nationaal-socialisme van arbeid een disciplinerende werking uitging, werden de gevangenen de hele dag aan het werk gezet in zogenaamde Kommandos: kleinere en grotere werkploegen die binnen of buiten het kamp arbeid verrichten. Het zwaardere werk werd verricht in buitencommando's, die bomen rooiden, verdedigingswerken aanlegden en land egaliseerden voor de uitbreiding van het kamp. Verder werd er gewerkt in onder andere de keuken, de schoenmakerij, de kleermakerij, de houtzagerij, de lompensorteerderij, de metaalsloperij, de ziekenboeg en in het magazijn. In Westerbork werd ook in de land- en tuinbouw gewerkt. Hier werd bovendien al het organisatorische en administratieve werk door de joodse gevangenen gedaan.

Toon mij alle informatie over tewerkstelling van gevangenen

< Terug naar thema's